Brantevik - yngsta och största fiskeläget

October 24, 2016

När man rundat Sandhammaren på den skånska Sydkusten böjer sig kusten i nordostlig riktning mot Simrishamn som ligger längst österut. 5 km söder om Simrishamn ligger Brantevik, ett litet fiskeläge med cirka 500 invånare. Brantevik betyder "den branta stranden".

 

 
I området finns många fornminnen som vittnar om att folk levt här i flera tusen år. På 1700-talet fanns här en gruva där man bröt blymalm. Det var dock först 1767 som Brantevik omnämns som fiskeläge och är därmed det yngsta fiskeläget.  Nybyggare från kringliggande bondbyar sökte sig hit där den sandiga marken var billig. De bosatte sig på båda sidor om bäcken som mynnar ut i havet. Det innebar att Brantevik fick 2 hamnar (1836 och 1838), 2 skolor och 2 kvarnar! Byn växte snabbt och runt sekelskiftet 1900 var det Sveriges största sjöfartssamhälle med 118 registrerade segelfartyg. Många sålde dock sina skutor under första världskriget och 1920 fanns bara ett 30-tal skutor kvar. Idag finns ett fåtal fiskebåtar i den södra hamnen.

 

 

 

Kvarnruinerna för tanken tillbaka i tiden...

 

 

 

... och likaså gör de gamla maritima föremålen i södra hamnen.

 

 

 

 

 

Etiketter:

Please reload

+46 (0)411 53 34 96

© 2019  Sydkusten