Gamla träd på Sydkusten

Vilken sorts träd är detta?

Sydkusten Skåne Svarte Natur Ek Träd Historia Cykelväg

Visst är det ekar! Just dessa ekar står på en åker strax väster om Svarte på den skånska Sydkusten, vid vägen till Charlottenlund. Cyklar man mellan Trelleborg och Ystad ser man dem från cykelvägen.

Eken är vårt största träd och kan bli både högt, tjockt och gammalt. Först vid 40-50 års åldern börjar eken få ekollon. Ofta sägs det att "En ek växer i 300 år, lever i 300 år och dör i 300 år." Vill man hitta riktigt gamla träd och skyddsvärda träd kan man gå till Trädportalen.

Sydkusten Skåne Svarte Natur Ek Träd Historia Cykelväg

Eken har historiskt sett varit mycket viktig i Sverige. Virket användes till skeppsbyggnad innan järn och stål började användas i slutet av 1800-talet. Det gick åt ca 2000 ekar till ett större skepp. Eftersom eken växer långsamt var det viktigt att plantera ekar för framtida bruk, och skydda alla ekar. Under flera hundra år ägde kronan alla ekar och det var straffbart att skada eller hugga ner ekar eller ekplantor.

Sydkusten Skåne Svarte Natur Ek Träd Historia Cykelväg

Nu finns det många ekar som är 250-300 år gamla och många som är under 100 år. Men tyvärr finns det inte så många däremellan. Detta beror delvis på övergången från ek till järn och stål - ekarna var inte skyddade längre, och man planterade inte ekar i samma utsträckning. Varför är detta viktigt? Jo, för det finns många insekter som har specialiserat sig på att bo i gamla ekar. När det inte finns gamla ekar att flytta till, har de ingenstans att bo. Det finns projekt som kallas för "ekveteranisering" som försöker lösa detta problem. Man gör alltså gamla ekar äldre! Till exempel tar man bort bark som om djur hade gnagt på stammen, och borrar hål som om hackspetten hade varit framme.

Naturvårdsverket har gjort en kort film "Låt gamla träd leva" som förklarar varför man ska skydda gamla träd, och beundra dess skönhet. Nästa gång du kör förbi Svarte, tänk på att titta efter de gamla ekarna!

#Natur #Historia

Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Cykelvägen Ystad
Sydkusten Skåne Little Gardens
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne raps
Sydkusten Skåne Abbekås
Sydkusten Skåne Österlen
Sydkusten Skåne Ystad
Sydkusten Skåne Svaneholm
Sydkusten Skåne Svaneholm
Sydkusten Skåne Svaneholm
Sydkusten Skåne Österlen Sandstrand
Sydkusten Skåne Mossbylund Spa
Sydkusten Skåne Strand Mossby
Sydkusten Skåne Österlen äppleodling
Sydkusten Skåne Österlen äppleodling
Sydkusten Skåne runsten
Sydkusten Skåne Österlen Simrishamn
Sydkusten Skåne Österlen Skillinge
Sydkusten Sydkustens at Pillehill
Sydkusten Skåne raps Ystad
Sydkusten Skåne Gunnebo Trädgård
Sydkusten Skåne Svarte Ystad
Sydkusten Skåne Kämpinge
Sydkusten Skåne Gunnebo Trädgård
Sydkusten Skåne Little Gardens
Sydkusten Skåne bokskog
Sydkusten Skåne Svaneholm
Sydkusten Skåne Hörte Brygga Hamn
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Gunnebo Trädgård
Sydkusten Skåne Sandhammaren strand
Sydkusten Skåne Österlen Baskemölla
Sydkusten Skåne Grevinnans Butik
Sydkusten Skåne Hotell Mossbylund
Sydkusten Skåne Little Gardens
Sydkusten Skåne runsten
Sydkusten Skåne Hörte Brygga Hamn
Sydkusten Skåne Abbekås
Sydkusten Skåne Butik Torsvik
Sydkusten Skåne Mossbystrand strand
Sydkusten Skåne Österlen
Sydkusten Skåne cykelvägen Ystad
Sydkusten Skåne pilstaket
Sydkusten Skåne raps
Sydkusten Skåne Hammars backar
Sydkusten Skåne Ales stenar
Sydkusten Skåne Kåseberga
Sydkusten Skåne Grevinnans Butik
Sydkusten Skåne Mossbylund Spa
Sydkusten Skåne strand Mossby
Sydkusten Skåne pil
Sydkusten Österlen hällristning
Sydkusten Skåne Mossbylund Spa
Sydkusten Skåne strand bad
Sydkusten Skåne Abbekås Golfklubb
Lillehem_Gårdshotell_Sydkusten_Skåne_315
Sydkusten Skåne Abbekås
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Abbekås Hamn
Sydkusten Skåne Hörte Brygga Hamn
Sydkusten Skåne Johannamuseet Skurup
Sydkusten Skåne pil
Sydkusten Skåne Svaneholm
Sydkusten Skåneleden vandra
Sydkusten Skåne Abbekås Golfklubb
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Abbekås
Lillehem_Gårdshotell_Sydkusten_Skåne_302
Sydkusten Skåne raps
Sydkusten Skåne Hörte Hamn
Sydkusten Skåne Johannamuseet Skurup
Sydkusten Skåne Svaneholm skogen
Sydkusten Skåne Svaneholm skogen
Sydkusten Skåne Hagestad strand
Sydkusten Skåne raps
Sydkusten Skåne Hörte Hamn
Sydkusten Skåne strand
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Butik Torsvik
Sydkusten Skåne Little Gardens
Sydkusten Skåne pilstaket
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Sandhammaren fyr
Sydkusten Skåne Sandhammaren strand
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne bokskog
Sydkusten Skåne Mossbylund Spa
Sydkusten Skåne strand
Sydkusten Skåne historia
Sydkusten Skåne öppna landskap
Sydkusten Skåne Abbekås Hamn
Sydkusten Skåne brygga
Sydkusten Skåne strand vinter
+46 (0)411 53 34 96

© 2019  Sydkusten