Brantevik - yngsta och största fiskeläget

När man rundat Sandhammaren på den skånska Sydkusten böjer sig kusten i nordostlig riktning mot Simrishamn som ligger längst österut. 5 km söder om Simrishamn ligger Brantevik, ett litet fiskeläge med cirka 500 invånare. Brantevik betyder "den branta stranden".

Sydkusten Skåne Brantevik - ett litet fiskeläge 5 km söder om Simrishamn fullt av historia

I området finns många fornminnen som vittnar om att folk levt här i flera tusen år. På 1700-talet fanns här en gruva där man bröt blymalm. Det var dock först 1767 som Brantevik omnämns som fiskeläge och är därmed det yngsta fiskeläget. Nybyggare från kringliggande bondbyar sökte sig hit där den sandiga marken var billig. De bosatte sig på båda sidor om bäcken som mynnar ut i havet. Det innebar att Brantevik fick 2 hamnar (1836 och 1838), 2 skolor och 2 kvarnar! Byn växte snabbt och runt sekelskiftet 1900 var det Sveriges största sjöfartssamhälle med 118 registrerade segelfartyg. Många sålde dock sina skutor under första världskriget och 1920 fanns bara ett 30-tal skutor kvar. Idag finns ett fåtal fiskebåtar i den södra hamnen.

Sydkusten Skåne Brantevik - ett litet fiskeläge 5 km söder om Simrishamn fullt av historia

Sydkusten Skåne Brantevik - ett litet fiskeläge 5 km söder om Simrishamn fullt av historia

Kvarnruinerna för tanken tillbaka i tiden...

Sydkusten Skåne Brantevik - ett litet fiskeläge 5 km söder om Simrishamn fullt av historia

Sydkusten Skåne Brantevik - ett litet fiskeläge 5 km söder om Simrishamn fullt av historia

... och likaså gör de gamla maritima föremålen i södra hamnen.

Sydkusten Skåne Brantevik - ett litet fiskeläge 5 km söder om Simrishamn fullt av historia

Sydkusten Skåne Brantevik - ett litet fiskeläge 5 km söder om Simrishamn fullt av historia

#Strand #Historia

Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Cykelvägen Ystad
Sydkusten Skåne Little Gardens
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne raps
Sydkusten Skåne Abbekås
Sydkusten Skåne Österlen
Sydkusten Skåne Ystad
Sydkusten Skåne Svaneholm
Sydkusten Skåne Svaneholm
Sydkusten Skåne Svaneholm
Sydkusten Skåne Österlen Sandstrand
Sydkusten Skåne Mossbylund Spa
Sydkusten Skåne Strand Mossby
Sydkusten Skåne Österlen äppleodling
Sydkusten Skåne Österlen äppleodling
Sydkusten Skåne runsten
Sydkusten Skåne Österlen Simrishamn
Sydkusten Skåne Österlen Skillinge
Sydkusten Sydkustens at Pillehill
Sydkusten Skåne raps Ystad
Sydkusten Skåne Gunnebo Trädgård
Sydkusten Skåne Svarte Ystad
Sydkusten Skåne Kämpinge
Sydkusten Skåne Gunnebo Trädgård
Sydkusten Skåne Little Gardens
Sydkusten Skåne bokskog
Sydkusten Skåne Svaneholm
Sydkusten Skåne Hörte Brygga Hamn
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Gunnebo Trädgård
Sydkusten Skåne Sandhammaren strand
Sydkusten Skåne Österlen Baskemölla
Sydkusten Skåne Grevinnans Butik
Sydkusten Skåne Hotell Mossbylund
Sydkusten Skåne Little Gardens
Sydkusten Skåne runsten
Sydkusten Skåne Hörte Brygga Hamn
Sydkusten Skåne Abbekås
Sydkusten Skåne Butik Torsvik
Sydkusten Skåne Mossbystrand strand
Sydkusten Skåne Österlen
Sydkusten Skåne cykelvägen Ystad
Sydkusten Skåne pilstaket
Sydkusten Skåne raps
Sydkusten Skåne Hammars backar
Sydkusten Skåne Ales stenar
Sydkusten Skåne Kåseberga
Sydkusten Skåne Grevinnans Butik
Sydkusten Skåne Mossbylund Spa
Sydkusten Skåne strand Mossby
Sydkusten Skåne pil
Sydkusten Österlen hällristning
Sydkusten Skåne Mossbylund Spa
Sydkusten Skåne strand bad
Sydkusten Skåne Abbekås Golfklubb
Lillehem_Gårdshotell_Sydkusten_Skåne_315
Sydkusten Skåne Abbekås
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Abbekås Hamn
Sydkusten Skåne Hörte Brygga Hamn
Sydkusten Skåne Johannamuseet Skurup
Sydkusten Skåne pil
Sydkusten Skåne Svaneholm
Sydkusten Skåneleden vandra
Sydkusten Skåne Abbekås Golfklubb
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Abbekås
Lillehem_Gårdshotell_Sydkusten_Skåne_302
Sydkusten Skåne raps
Sydkusten Skåne Hörte Hamn
Sydkusten Skåne Johannamuseet Skurup
Sydkusten Skåne Svaneholm skogen
Sydkusten Skåne Svaneholm skogen
Sydkusten Skåne Hagestad strand
Sydkusten Skåne raps
Sydkusten Skåne Hörte Hamn
Sydkusten Skåne strand
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Butik Torsvik
Sydkusten Skåne Little Gardens
Sydkusten Skåne pilstaket
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne Sandhammaren fyr
Sydkusten Skåne Sandhammaren strand
Sydkusten Skåne
Sydkusten Skåne bokskog
Sydkusten Skåne Mossbylund Spa
Sydkusten Skåne strand
Sydkusten Skåne historia
Sydkusten Skåne öppna landskap
Sydkusten Skåne Abbekås Hamn
Sydkusten Skåne brygga
Sydkusten Skåne strand vinter
+46 (0)411 53 34 96

© 2019  Sydkusten