Gamla träd på Sydkusten

August 24, 2015

Vilken sorts träd är detta?

 

 

Visst är det ekar! Just dessa ekar står på en åker strax väster om Svarte på den skånska Sydkusten, vid vägen till Charlottenlund. Cyklar man mellan Trelleborg och Ystad ser man dem från cykelvägen.


Eken är vårt största träd och kan bli både högt, tjockt och gammalt. Först vid 40-50 års åldern börjar eken få ekollon. Ofta sägs det att "En ek växer i 300 år, lever i 300 år och dör i 300 år."  Vill man hitta riktigt gamla träd och skyddsvärda träd kan man gå till Trädportalen.

 

 

Eken har historiskt sett varit mycket viktig i Sverige. Virket användes till skeppsbyggnad innan järn och stål började användas i slutet av 1800-talet. Det gick åt ca 2000 ekar till ett större skepp. Eftersom eken växer långsamt var det viktigt att plantera ekar för framtida bruk, och skydda alla ekar. Under flera hundra år ägde kronan alla ekar och det var straffbart att skada eller hugga ner ekar eller ekplantor. 

 

 
Nu finns det många ekar som är 250-300 år gamla och många som är under 100 år. Men tyvärr finns det inte så många däremellan. Detta beror delvis på övergången från ek till järn och stål - ekarna var inte skyddade längre, och man planterade inte ekar i samma utsträckning. Varför är detta viktigt? Jo, för det finns många insekter som har specialiserat sig på att bo i gamla ekar. När det inte finns gamla ekar att flytta till, har de ingenstans att bo. Det finns projekt som kallas för "ekveteranisering" som försöker lösa detta problem. Man gör alltså gamla ekar äldre! Till exempel tar man bort bark som om djur hade gnagt på stammen, och borrar hål som om hackspetten hade varit framme.


Naturvårdsverket har gjort en kort film "Låt gamla träd leva" som förklarar varför man ska skydda gamla träd, och beundra dess skönhet. Nästa gång du kör förbi Svarte, tänk på att titta efter de gamla ekarna!

 

 

 

Etiketter:

Please reload

+46 (0)411 53 34 96

© 2019  Sydkusten