Pilevallar på Sydkusten

January 27, 2017

Pilevallar hör till den skånska Sydkusten och slätten. När man kör längs landsvägar och grusvägar mellan åkrarna ser man de typiska siluetterna av pilarna. 

 

Det var på 1600-talet som man började plantera pil i Skåne. Under 1700- och 1800-talet planterades fler pilevallar. I takt med att jordbruket ökade minskade skogsbruket och det blev brist på virke i Skåne. Den snabbväxande pilen var lösningen på flera problem. Dels gav den virke - klenvirke, stängselris, slöjdvirke, material för korgflätning och brännved - dels fungerade den som läplantering och motverkade jordflykt.  Pilarna planterades oftast längs ägo- och sockengränser och utmed vägar. Man ser dem ofta planterade i jordvallar, ytor som inte användes till odling.

 

 

Anledningen till att pilarna ofta har en kort stam med en klump upptill och sedan tunna grenar som spretar åt alla håll är att de hamlas. Man klipper/sågar ner alla grenarna i kronan med jämna mellanrum, ca 2-4 år. Kvistarna som sågades av från trädkronan var ett viktigt tillskott till djurens vinterfoder. En del pilar sågades av nära marken och blev så kallade buskpilar. 

 

 

 

Ju större fälten blev och ju större maskiner som användes, desto färre pilar blev kvar i det skånska landskapet. Idag ser man dem ofta utmed små grusvägar, lutande av ålder och vindpinade. De vittnar om det jordbrukslandskap som fanns på Sydkusten för ett par hundra år sedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

+46 (0)411 53 34 96

© 2019  Sydkusten